Gegevensbescherming

1. Verwerking van Persoonlijke Gegevens

1.1. Brussels Plays 4 Peace, Belgische Vereniging zonder Winstoogmerk, met maatschappelijke zetel aan de 105 Grand'Rue te 1457 - Walhain, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE60 3631 5627 0070 verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen. 

1.2. Brussels Plays 4 Peace hieronder genaamd "Play4Peace" treedt op als gegevensbeheerder in de zin van de Europese Algemene Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (RGPD) met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

2. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt ?

2.1. U neemt contact met ons op via het contactformulier op de site of per e-mail.
2.1.1. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens alleen om op uw verzoek te kunnen reageren.

2.2. U bent lid van Play4Peace, associatieve medewerker of medewerker van Play4Peace of incidenteel medewerker hiervan.
2.2.1. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens om de administratie van onze leden uit te voeren.
2.2.2. We verwerken uw gegevens om met u te communiceren.
2.2.3. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.3. U bent een kind dat deelneemt aan de activiteiten van Play4Peace of een ouder / wettelijke voogd daarvan. 
2.3.1. In dat geval verwerken wij uw gegevens voor de organisatie en het goede verloop van sport- en onderwijsactiviteiten.
2.3.2. Wij verwerken uw gegevens voor de promotie van Play4Peace en de activiteiten die zij organiseert.
2.3.3. We verwerken uw gegevens voor statistische doeleinden om onze activiteiten te rapporteren aan de organisaties die met ons samenwerken en om ons te helpen bij het maken van subsidieaanvraagdossiers..

2.4. U heeft interesse om ons team te komen versterken als sport- of ontwikkelingscoach, als vrijwilliger of U wil een innovatie met ons delen.
2.4.1. In dit geval verwerken we uw gegevens om met u te communiceren en de geschiktheid van uw verzoek te analyseren.
2.4.2. Wij verwerken uw gegevens om ervoor te zorgen dat uw profiel voldoet aan de behoeften van Play4Peace, om het juridische kader van onze contractuele relatie te bepalen en om de kinderen op professionele wijze te ondersteunen..
2.4.3. Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.5. U wil ons financieel steunen door een schenking of de microdonatie:
2.5.1. Wij verwerken uw gegevens om de financiële ondersteuning te organiseren die U wil geven en om U te bedanken.
2.5.2. Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over toekomstige acties en promoties van Play4Peace.
2.5.3. Wij verwerken uw gegevens om een ​​transparante boekhouding van de verschillende donaties op te kunnen stellen en het slagingspercentage te analyseren van de verschillende promotieacties van Play4Peace die tot dergelijke steun hebben geleid.

2.6. U bent een Play4Peace-partner of ambassadeur.
2.6.1. We verwerken uw gegevens om correspondentie met u te onderhouden en om u te informeren over onze activiteiten en initiatieven, en om u uit te nodigen voor onze evenementen om ons te helpen deze te promoten..
2.6.2. Wij verwerken uw gegevens om een ​​goed gebruik van uw ondersteuning (bekwaamheid, tijd of financieel) te verzekeren en om u objectief en transparant te kunnen rapporteren..
2.6.3. Wij verwerken uw gegevens om onze partnerschappen aan bezoekers van onze website of aan de ontvangers van ons promotiemateriaal mee te delen; dit alleen met uw toestemming.

3. Wie is er betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

3.1. Play4Peace behoudt zich het recht voor om "Onderaannemer" -leveranciers te gebruiken voor de verwerking van uw gegevens (bijv. IT-dienstverleners, enz.). Play4Peace verbindt zich ertoe om alleen Onderaannemers in te schakelen die voldoende garanties bieden met betrekking tot de rechtmatigheid, transparantie en veiligheid van de gegevensverwerking.

3.2. Play4Peace behoudt zich het recht voor om deze persoonlijke gegevens te delen met een andere partnerentiteit van Play4Peace voor verwerking als onderdeel van onze communicatieactiviteiten en informatie aan belanghebbenden. 

3.3. Mogelijk moeten we uw gegevens ook aan andere ontvangers overdragen als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijv. om onze rechten en belangen of de veiligheid en beveiliging van onze organisatie, onze infrastructuur, onze activiteiten, enz. te beschermen). .), rekening houdend met onze verplichtingen onder de RGPD.

3.4. Play4Peace zal deze gegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens en hoelang worden ze verwerkt?

4.1. We verwerken uw gegevens om ervoor te zorgen dat een van de volgende rechtsgrondslagen bestaat:
a) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
b) De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door Play4Peace of door een derde, namelijk:
      -  Het goed uitvoeren en voortzetten van de activiteiten van Play4Peace en het continu verbeteren van onze organisatie;
      -  Informatie en promotie ten aanzien van onze bestaande contractuele relaties van de activiteiten van Play4Peace die wij relevant achten ;
c) Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;
d) De verwerking is noodzakelijk voor het beheer van de ondersteuning die u ons biedt (tijd, vaardigheden, financieel)
e) U heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor een of meer specifieke doeleinden 4.1. We verwerken uw gegevens om ervoor te zorgen dat een van de volgende rechtsgrondslagen bestaat:

4.2. We zullen uw gegevens alleen verwerken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

5.1. Door contact met ons op te nemen, als betrokkene, kunt u ons op elk moment vragen (met aanvaardbaar bewijs van uw identiteit), rekening houdend met de beperkingen en voorwaarden van deze rechten onder de AVG:

  • om te bevestigen dat er gegevens over u worden verwerkt, en indien nodig, kunt u ons om toegang tot die gegevens vragen;
  • om uw onjuiste gegevens te corrigeren;
  • om uw onvolledige gegevens aan te vullen;
  • om uw gegevens te wissen of de verwerking van (bepaalde) gegevens over u beperken;
  • om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens;
  • om uw gegevens over te dragen aan een andere beheerder; en voor verwerking op basis van uw toestemming, om die toestemming in te trekken. 

6. U heeft andere vragen of u wil een klacht indienen over de Verwerking van uw Persoonsgegevens?

6.1. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: info@play4peace.be

6.2. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze.

7. Cookies

Cookies are small text files that are stored on the computer or other device when you visit a website or use an application. The cookie file allows you to recognize your browser during the visit to the online service or during subsequent visits. Cookies can be placed by the server of the website or application that you visit, but also by third-party servers that collaborate with this website or application. You can refuse or manage the installation of cookies through your browser settings. You can also delete already installed cookies from your computer or mobile device at any time. Which cookies does our website use? — Our website uses functional cookies (mainly temporary cookies) to enable and / or facilitate the use of our website. You can disable these cookies through your browser, but this can negatively affect the functioning of our website. As soon as you close and leave your browser or application, these cookies are deleted.

Third-party cookies are cookies that are managed and placed by a third party (eg YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, ...). Third-party cookies, therefore, ensure that certain data is sent to third parties through your visit or use of our website. For this, we refer to the statements that these parties make about this on their own websites: Facebook, Twitter, Google / Youtube, Vimeo, ... Please note that these statements may change regularly.

Cookies from the American company Google are also placed on our website as part of the Google Analytics service. Google Analytics uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how you use the website, to prepare reports on website activity for website operators and to offer other services with regard to website activity and internet use.

Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or insofar as these third parties process the information on Google’s behalf. Google will not combine your IP address with other data that Google has. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we would like to point out that in that case you may not be able to use all the possibilities of this website.

By using this website you consent to the processing of data by Google in the manner and for the purposes described above.

"Ik ben in contact gekomen met Play 4 peace via vrienden. Deze kennismaking was heel onverwacht: de pandemie was net gestart waardoor de meeste instellingen die ons de mogelijkheid gaf om te studeren moesten sluiten. Mijn vrienden en ik hadden dus geen plek meer om te studeren, tot een vriend ons Ayman presenteerde. Ayman had ons de P4P House ter beschikking gesteld en werd hij onze redder in nood! We hebben kennis gemaakt met sommige leden van Play 4 Peace en deden enkele (sportieve) activiteiten die zeer verrijkend waren zoals: golf, inspirational talks, voetbal en dergelijke. De energie en diversiteit in deze vereniging is buitengewoon. Het is een vereniging met zeer mooie ideeën die als hoofddoel hebben om sociale en culturele barrières te breken onder andere met behulp van sport. Ik raad iedereen aan om zich aan te sluiten om deel uit te maken van verandering in deze maatschappij! 

Zoals Mahatma Gandhi zei: “Be the change you want to see in the world.”

Hatim Atmani

Mailing-List

X
Wij respecteren uw privacy.