Play4Peace Academy

Visuel-Site-internet-(1) 

Play4Peace Academy, wat is dat?

De Play4Peace Academy is een gratis jaarlijks programma gericht op het bevorderen van ondernemersgeest onder kansarme jongeren (studenten of voortijdige schoolverlaters), door middel van een programma gebaseerd op 3 pijlers:

  • Training
  • Mentorschap
  • Sport

Puttend uit trainingssessies zoals ikigai, angstbeheer, veerkrachtontwikkeling, kritisch denken, openbaar spreken, evenals netwerken en lean startup, heeft dit programma tot doel zelfverzekerde, veerkrachtige jongeren te vormen die in staat zijn om zich bezig te houden met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Door deze trainingssessies aan te vullen met mentorschap en regelmatige deelname aan sportactiviteiten, streeft de Academy ernaar jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van de professionele wereld, door hun vermogen om te innoveren en effectief samen te werken te stimuleren.

"Play4Peace is een plek waar je jezelf kunt zijn, anders gezegd, je kan handelen en denken zoals jij dat wenst zonder te vrezen voor beoordelingen. Alle beslissingen worden genomen na overleg met de jongeren zelf. Je leest het goed, dankzij de jeugd en voor de jeugd! Play4peace heeft mij verschillende opportuniteiten aangeboden, die ik in andere omstandigheden nooit zou gekregen hebben. Je kan deelnemen aan verschillende activiteiten zoals inspirational talks en humanitaire projecten. Daarnaast kun je ook opleidingen volgen rond verschillende topics. Bij Play4peace heb ik de gelegenheid gekregen om uit te wisselen met verschillende mensen, die mij veel hebben bijgebracht en mij eventueel hebben aangezet tot het nadenken."

Abdullah Belasri
Student Industrieel ingenieur (VUB)

Mailing-List

X
Wij respecteren uw privacy.